top of page

Programmapunten

Rechtvaardigheid icon.png
 • Voorkomen en stoppen van misstanden.

 • Meldingen van burgers, werknemers en ondernemers horen niet op de grote stapel.

 • Politieke transparantie  omtrent pedofilie, problemen met zorgtoeslag en bijstand etc.

 • Het op richten van Nationaal Meldingspunt Misstanden.

Justitie en veiligheid.png
 • Strenger straffen delicten.

 • Vervroegd vrijkomen beperken. 

 • Betere hulpverlening bij recidive en bij herhaling van delicten straffen volledig vervullen.

 • Straf moet weer een afschrikkende werking hebben en slachtoffers moeten zich gehoord voelen.

 • Meer toezicht op straat om overlastgevers aan te pakken. 

immigratie.png
 • Grenzen moeten dicht, ons land kampt met armoede en een tekort aan huisvesting. 

 • Opvang van asielzoekers dient plaats te vinden in de eigen regio.

 • Schrijnendste gevallen van asielaanvragen komen in aanmerking voor asiel. 

 • Verscherpt toezicht op asielzoekers en statushouders in het kader van de veiligheid voor eenieder.

milieu.png
 • Inzetten op een realistisch Klimaat-akkoord.

 • De kloof in verduurzaming voor alle Nederlanders dichten zodat ook mensen met een kleine portemonnee kunnen verduurzamen. 

 • Groot vervuilers mondiaal aanpakken.

 • Het gebruik van aardgas geleidelijk afbouwen.

 • Elektrische vervoersmiddelen stimuleren.

gezondheidszorg.png
 • Afschaffing eigen risico dan wel reductie naar een lager tarief.

 • Zorgpremie-model ontwikkelen met bonussen voor gezond-leefgedrag.

 • Stimuleren van werving zorg -personeel.

 • Geen bezuinigingen op de zorg.

EU.png
 • Sluiting van de Nederlandse grenzen door verplichte controles en toelating.

 • Stoppen met de uitbreiding van de  EU.

 • Incorrecte lidstaten financieel korten.

 • Minder belasting geld naar de EU.

 • Opzeggen Verdrag van Schengen.

ondernemen.png
 • Vermindering van regelgeving tot essentieel niveau.

 • Subsidiëring van interne opleidingstrajecten voor werknemers en werkgevers.

inkomen.png
 • Financiële aanvulling voor de miljoen mensen die in armoede leven door een strakker immigratiebeleid.

 • Jaarlijkse stijging minimumloon in overeenstemming met inflatie.

 • Chronisch/ ernstig zieken in de bijstand komen in aanmerking voor een bijzondere toeslag.

Woningmarkt.png
 • 100.000 woningen per jaar bijbouwen.

 • Stimulatie ombouw van langdurig leegstaande kantoren tot woningen.

 • Bevriezen van huurprijzen.

 • Sneller afgeven van vergunningen.

pensioenen.png
 • Pensioenfondsen verplichten te investeren in woningbouw.

 • Dit biedt zekerheid, rendement zodat korten niet of minder noodzakelijk is en gelijkheid in pensioenen.

 • Transparantie van pensioenfondsen.

Dierenwelzijn.png
 • Verbetering van de leefomstandigheden van dieren in de agrarische sector door bindende wetgeving.

 • Volledige subsidiëring van dierenopvangcentra met een landelijke dekking.

 • Meer capaciteit voor de Dierenpolitie.

Openbaar vervoer.png
 • Goedkoper OV.

 • Bezuinigingen op overbodige luxe zoals duur interieur, usb poorten en stopcontacten etc.

Belastingen.png
 • Afschaffen van belasting op erf, familiale schenkingen en overdracht.

 • Herziening belasting voor vervuilende industrie en vervoer om schoon vervoer te subsidiëren en het OV goedkoper te maken.

 • Verlaging BTW tarief.

democratie.png
 • Het raadgevende referendum weer invoeren en in cruciale gevallen het referendum verplichten.

 • Een gekozen burgemeester als echte burgervader.

 • Stemmen en referendums moeten transparant en overzichtelijk

bottom of page